Logga in

Bra att veta

Välkommen till Racketens samfällighet

Kostnader

Som fastighetsägare blir du automatiskt medlem i vår samfällighetsförening, som har ansvaret för ett antal gemensamma anläggningar i området, t ex vägar, belysning, vatten och avlopp. Även båthamnen sköts av föreningen. För att täcka kostnaderna för verksamheten debiterar föreningen f n en kvartalsavgift på 2500 kr, d v s 10000 kr per år. till detta kommer kostnaden för den båtplats som hör till fastigheten, 1500 kr per år.

Vattenavläsning sker innan årsskiftet, och den aviseras särskilt. Avgiften ovan täcker en förbrukning på 80 m3, och beroende på den faktiska förbrukningen sker sedan en avräkning på första kvartalsavgiften på året.

Båtplats

Alla hus har tillgång till en båtplats. Om du inte har för avsikt att använda din båtplats, kan du anmäla det till föreningen, som om möjligt ombesörjer uthyrning. Enligt stadgarna får man däremot inte själv hyra ut sin båtplats.

Ansvarig Birgitta Harvyl Tennisvägen 15

Parkering

Parkering får inte ske på Tennisvägen eftersom gatan är relativt smal, och det blir svårt att passera och backa ut. Givetvis får en bil stå på gatan vid i- och urlastning under en kortare tid. Förvarna gärna era grannar om ni vet att ett större fordon kommer att stå på gatan, t ex en flyttbil.

Har ni behov av fler platser t ex vid besök, så hänvisas till de kommunala platserna på Handbollsvägen. Observera att tidsbegränsningen för dessa platser är 24 timmmar, varefter bilen måste flyttas till en annan plats.

Sophantering

Hushållssopor slängs i de gemensamma soprummen, där kärl finns för återvinning av vanliga sopor, ofärgat och färgat glas, papper, plast och metall. Tidningar skall däremot lämnas på de kommunala återvinningsstationerna, liksom större emballage av papper och plast. Den närmaste återvinningsstationen finns vid Rosvalla utefter Brandholmsvägen. Grövre avfall som möbler, skrymmande emballage, vitvaror m m lämnas på återvinningsstationen Björshult.

Städdagar

Vi har gemensamma städdagar en gång på våren och en gång på hösten, vanligtvis en torsdag kväll kl 18. Då hjälps vi åt att rensa ogräs på gångar/bryggan och städar soprummen mm. Kvällen avslutas med gemensamt fika på bryggan. Ett bra tillfälle att träffa alla grannar!

Styrelsen

Kontakta gärna någon i styrelsen för övriga frågor.

Ordförande Elisabet Johansson Vikner Tennisvägen 2

Sekreterare Maria Tobiaeson Tennisvägen 3

Ekonomiansvarig Åsa Stenros Tennisvägen 19

Webbansvarig Klas Strutz Tennisvägen 50

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.