Nyheter – februari 2024
Nyheter – februari 2023
Nyheter – maj 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021

Nyheter

Nyheter

Föreningsstämman 2024

Årets föreningsstämma kommer att äga rum tisdagen den 19 mars kl. 18. 30 i konferensrummet Vipen i Stora ishallen på Rosvalla

Föreningsstämman 2023

Årets föreningsstämma kommer att äga rum tisdageb den 28 mars kl. 18. 30 i konferensrummet Vipen i Stora ishallen på Rosvalla

Föreningsstämman

Föreningen hade sin ordinarie stämma som planerat den 26 april. Till ny ordförande i styrelsen valdes Elisabet Johansson-Vikner, och budgeten fastställdes med en oförändrad samfällighetsavgift på 2500 kr per kvartal. Stämmoprotokollet i sin helhet hittar du under fliken Dokument och den nya styrelsens sammansättning ser du under fliken Styrelsen

Föreningsstämman 2022

Årets föreningsstämma kommer att äga rum den 26 april kl. 18. 30 i konferensrummet Vipen i Stora ishallen på Rosvalla

Båtplatser sommaren 2022

Snart är det dags att ta ställning till om ni kommer att utnyttja den båtplats som hör till fastigheten, eller om ni vill ställa den till samfällighetens förfogande för uthyrning under den kommande säsongen. Ni får också möjlighet att uttrycka önskemål om att hyra en eller flera extra platser i vår båthamn. Tilldelning sker i mån av tillgång, Reglerna för detta finns här på hemsidan under rubriken Småbätshamn

Ledningsnätet i Strandängen

Som framgått av den skrivelse från PEAB som lagts i våra brevlådor, kommer alla anslutningar mellan enskilda fastigheter och det gemensamma stamnätet nu att filmas, Skälet till detta är att det vid några fastigheter redan konstaterats att anslutningen av avloppet gått isär på grund av de sättningar som uppstått i marken. Fotograferingen skall läggas till grund för en bedömning av vilka risker som finns, och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att vårt avloppssystem skall fungera tillfredsställande. Som en konsekvens av de problem som tidigare konstaterats och redan åtgärdats i det gemensamma nätet, har PEAB förlängt sin garanti vad gäller ledningssystemet inklusive anslutningarna till de enskilda radhusen med 5 år till 2024-11-01

Ordningen i soprummen

Vid årets stämma diskuterades bl a den stundtals bristande ordningen i sophusen, och styrelsen fick i uppdrag att försöka göra något åt saken. Vi har kommit fram till att problemen delvis består i att soprummen belastas med saker (främst stora pappersemballage) som aldrig borde hamna där, delvis i att kapaciteten i vissa kärl är för liten. I samråd med kommunen har styrelsen därför beslutat att öka tömningsfrekvensen vad gäller pappers- och plastavfall till 2 ggr per månad, För att ordningen i sophusen skall vara god krävs emellertid också som tidigare att flyttlådor, möbelemballage och andra skrymmande pappersförpackningar inte läggs i soprummen utan transporteras till någoon av kommunens återvinningsanläggningar
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.