Nyheter – februari 2024
Nyheter – februari 2023
Nyheter – maj 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021

Ledningsnätet i Strandängen

Publicerad tisdag 23 nov 2021, 18:02

Som framgått av den skrivelse från PEAB som lagts i våra brevlådor, kommer alla anslutningar mellan enskilda fastigheter och det gemensamma stamnätet nu att filmas, Skälet till detta är att det vid några fastigheter redan konstaterats att anslutningen av avloppet gått isär på grund av de sättningar som uppstått i marken. Fotograferingen skall läggas till grund för en bedömning av vilka risker som finns, och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att vårt avloppssystem skall fungera tillfredsställande. Som en konsekvens av de problem som tidigare konstaterats och redan åtgärdats i det gemensamma nätet, har PEAB förlängt sin garanti vad gäller ledningssystemet inklusive anslutningarna till de enskilda radhusen med 5 år till 2024-11-01.

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.