Nyheter – februari 2024
Nyheter – februari 2023
Nyheter – maj 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021

Ordningen i soprummen

Publicerad torsdag 14 okt 2021, 10:45

Vid årets stämma diskuterades bl a den stundtals bristande ordningen i sophusen, och styrelsen fick i uppdrag att försöka göra något åt saken. Vi har kommit fram till att problemen delvis består i att soprummen belastas med saker (främst stora pappersemballage) som aldrig borde hamna där, delvis i att kapaciteten i vissa kärl är för liten. I samråd med kommunen har styrelsen därför beslutat att öka tömningsfrekvensen vad gäller pappers- och plastavfall till 2 ggr per månad, För att ordningen i sophusen skall vara god krävs emellertid också som tidigare att flyttlådor, möbelemballage och andra skrymmande pappersförpackningar inte läggs i soprummen utan transporteras till någoon av kommunens återvinningsanläggningar.

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.