Logga in

Småbåtshamn

I direkt anslutning till bebyggelsen ligger samfällighetens småbåtshamn med 51 båtplatser mellan Y-bommar. Varje radhus disponerar en plats och bostadsrättsföreningarna Strandängen 1 och 2 fyra platser vardera. Samfällighetens styrelse ansvarar för hur platserna skall fördelas. Om någon som tilldelats en båtplats inte önskar utnyttja den, kan den ställas till samfällighetens disposition för användning på sätt som föreningen bestämmer; i första hand. för utnyttjande av annan deltagande fastighet eller i andra hand för uthyrning till utomstående. Man får däremot inte själv överlåta eller hyra ut sin plats.

För rätten att disponera en båtplats debiterar samfälligheten en årskostnad om 1500 kr. Vid extern uthyrning är priset för 2023 satt till 2500 kr.

Båtplatserna är dimensionerade för båtar med en maxlängd om 6 m och en maxbredd om 2 m. I anslutning till hamnen finns de ordningsregler som gäller anslagna. För trafiken ut till farleden gäller en maxhastighet om 3 knop.

Vilken plats som disponeras av vilken fastighet framgår av en lista som du hittar i Övriga dokument

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.